×

Our Policy

Tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas alan Macellan Bilişim Danışmanlık olarak şirketimiz, insan sağlığına, bilgi güvenliğine, kaliteye azami ölçüde dikkat göstererek mevzuatları, standartları, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını anlamayı, muhtemel ihtiyaç ve beklentileri öngören projeler üretmeyi amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda;

MİSYONUMUZ

Tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas alan çalışmalar yapmak; müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak, muhtemel ihtiyaç ve beklentileri öngören projeler üretmek.

VİZYONUMUZ

Şirket kuruluş ilkelerimiz, iş prensiplerimiz ve misyonumuz doğrultusunda turizm sektöründe kalite açısından öncü ve örnek bir kuruluş olarak çalışmayı sürdürmek; yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarla kurumsal kalite hedeflerimizi sektör genelinde yaygınlaştırmak ve standart haline getirmek.

POLİTİKAMIZ

Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak. Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerinin belirlemek. Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak. Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak. Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek. Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak. Macellan Bilişim Danışmanlık bilgi güvenliği kapsamında gizlilik açısından farklı seviyelerde hassasiyete sahip bilgiler hakkında kurumsal farkındalığı artırmak, farklı hassasiyet seviyelerine sahip bilgiler için uygulanması önerilen mantıksal, fiziksel ve idari kontrolleri belirlemek ve uygulamak; taşınabilir ortamlarda bulunan verilerin saklanma ve imha kurallarını tanımlamak amaçlı bilgi sınıflandırma kılavuzu oluşturulmuştur. Macellan Bilişim Danışmanlık Üst Yönetimi, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.